Ferdon 1987

Ferdon, E.N. 1987. Early Tonga. Tucson, AZ: The University of Arizona Press.

@book{ferdon1987,
 address  = {Tucson, AZ},
 author  = {Ferdon, E.N.},
 publisher = {The University of Arizona Press},
 title   = {Early Tonga},
 year   = {1987}
}